Wednesday, 27 April 2011

नकोच ते जीने

वादळापरी  तुझे माझ्या जन्मी येणे
उधवस्त ते किनारे तुझे फिरुनी जाने

का भावनांचा खेळ मांडशी  नव्याने
घाव सोसले सारे वेड्या त्या पारव्याने

नको आता पुन्हा अश्रुंचे ते वाहणे
मृगजळामध्ये सुखाचे कवडसे पाहणे

सरणावरी आता किती वाट पाहणे
मृत्यूच बरा हा नकोच ते जीने

यशवंत

3 comments: