Wednesday, 11 May 2011

भूतकाळ

भूतकाळाला कितीही विसरा
तो तुमच्या समोर येणार
आठवणीना कितीही मागे ठेवा
त्या तुम्हाला भूतकाळात नेणार

यशवंत