Wednesday, 27 April 2011

पामर किनारा

वादळ आले आणि निघून गेले
उरल्या फक्त त्याच्या क्रूर पाऊलखुणा
सागरही आता बऱ्यापैकी स्थिरावरला
उधवस्त झाला फक्त पामर किनारा

यशवंत

No comments:

Post a Comment