Friday, 29 April 2011

मनापासून कवटाळले

आम्ही मनापासून कवटाळले
आमचे ते मरण
इथे तर कुणी नव्हते
पण वाट पाहत होते सरण

यशवंत

1 comment: