Monday, 25 July 2011

अनमोल प्रीत

सोडू नकोस साथ
जर मांडलास डाव
कवडीमोल जीनं तुझ्याविना
नसे काही भाव

प्रीतीची फुले आता
मनी पुन्हा जपलीत
सुखाची स्वप्ने सारी
भविष्यामध्ये लपलीत

जखमांवर तुझी फुंकर
ना वेदनेची बात
साथ जरी दिली आता
नको सोडूस हा हात

सैरभैर झालेल्या वाटांवर
गवसलं हे अतुट नातं
तुझी माझी अनमोल प्रीत
अन प्रीतीत बहरलेली हरं एक रात

यशवंत

1 comment: